fbpx

“עין בעין” – הליך טיפולי

כמטפלים, חשוב לנו להכיר את עולמו הפנימי של הילד/הנער כך שנוכל להצטרף אליו במטרה להובילו אל עבר השינוי המיוחל… בנוסף לכך במקרים רבים האופן שבו הילד/הנער רואה את עצמו לא תמיד זהה לאופן שבו הסביבה רואה אותו  וחשוב שנעמוד על ההבדל ונעלה אותו למודעות של הילד/הנער כך שיוכל להכיר את עצמו טוב יותר.

ידוע שהאופן שבו אנו רואים את עצמנו שונה מהאופן בו אחרים רואים אותנו…

לעיתים קרובות אנו לא מאפשרים לאנשים אחרים לדעת מה מתחולל בתוכנו.

ומה שאנשים רואים מבחוץ לא בהכרח מהווה את התמונה המדויקת למה שאנו מרגישים ולמה שאנו עוברים…

עכשיו קראו שוב את הפיסקה וחישבו על ילדים ובני נוער.

כמה חשוב שנדע מה מתחולל בנפשם של הילדים ובני הנוער, כמה חשוב שיהיו לנו הכלים והיכולת לסייע להם להביע את עצמם

ולתת להם את ההזדמנות ללמוד עוד על עצמם ועל הסובבים אותם על מנת לאפשר להם לשפר את איכות חייהם…

הפעילות המצורפת נועדה להכיר טוב יותר את עולמו הפנימי של הילד/הנער,

לאפשר להם להביע את עצמם באופן לא מילולי, לתת לילד/לנער את ההיזדמנות ללמוד עוד על

עצמו ועל הסובבים אותו ולשקף לו את זהותו ולהציף את ההבדל בין האופן שבו הוא רואה

את עצמו לבין האופן שבו הסביבה רואה אותו.

מטרת הפעילות

-להכיר טוב יותר את עולמו הפנימי של הילד/הנער.

-לאפשר לילד/לנער להביע את עצמו באופן לא מילולי.

-לתת לילד/לנוער את ההיזדמנות ללמוד עוד על עצמו ועל הסובבים אותו.

-לשקף לילד/לנער את זהותו ולהציף את ההבדל בן האופן שבו הוא רואה את עצמו לבין האופן שבו הסביבה רואה אותו.

לחץ והירשם

רוצה גישה לתוכן המלא?

קורס התמחות NLP בילדים ונוער – דיגיטלי – ref

אודות הקורס

קורס התמחות NLP בילדים ונוער – דיגיטלי – fv

אודות הקורס

סדנת שיווק לבוגרי הקורסים והסדנאות שלנו

אודות הקורס

סדנה לקות בוויסות והפרעות קשב – NLP לילדים ובני נוער

אודות הקורס
054-2900-110
צרו קשר