fbpx

התמונה הגדולה – פעילות טיפולית קבוצתית

פעמים רבות אני נפגש עם ילדים ובני נוער אשר שופטים אחרים או נשפטים בידי אחרים וכתוצאה מכך נפגעים או פוגעים באחרים. לעיתים,
זה קורה משום שהם לא רואים את התמונה הכוללת אל נחשפים רק לחלקים של מידע או רכילות.
כשאנו מדברים על קבוצה של ילדים ובני נוער זה דבר שכיח ביותר שכל פעם חבר/ה בקבוצה מרגיש נפגע או שהוא פוגע בגלל השיפוטיות של אחרים.
הפעילות הקבוצתית "התמונה הגדולה" ממחישה את הקושי לראות את התמונה הכוללת בעזרת פיסות מידע בודדות ויוצרת מרחב של שיח
לפיתוח מודעות ולהפחתת השיפוטיות בקרב חברי הקבוצה בפרט ובחיים בכלל.
מטרות הפעילות "התמונה הגדולה"
• לפתח מודעות לקושי להסיק מסקנות על בסיס פיסות מידע בודדות.
• ליצור דרך להרחבת המידע על מנת לראות את התמונה הכוללת.
• יצירת מרחב של שיתוף בו המשתתפים יכולים לשתף על מצבים בהם נפגעו ו/או פגעו באחרים כתוצאה של שיפוטיות על סמך מידע חלקית.
• יצירת מרחב של שיח המאפשר שיתוף של התחושות של חברי הקבוצה בהקשר לשיפוטיות.

לחץ והירשם

רוצה גישה לתוכן המלא?

 

סדנה לקות בוויסות והפרעות קשב – NLP לילדים ובני נוער

אודות הקורס

קורס התמחות NLP בילדים ונוער -וירטואלי

אודות הקורס

קורס טיפול בטראומה בילדים ובני נוער

אודות הקורס

קורס התמחות NLP בילדים ונוער – דיגיטלי

אודות הקורס