fbpx

המרחב האישי שלי – תוכן חינם

מעבר לעובדה, שעבודה עם קבוצות היא דרך אפקטיבית מאוד ליצירת שינויים מהירים –  הדבר מסב לי סיפוק גדול! הפעם אני בוחר להתמקד  בפאן החברתי. מזה זמן רב, מגיעים אלי ילדים רבים עם קשיים חברתיים. ילדים המנסים ליצור קשרים עמוקים ומשמעותיים עם ילדים אחרים. הם מנסים להתקרב לילדים אחרים, אך נתקלים בדחייה חברתית ולא מבינים מדוע?
וזאת מפני שלכל ילד יש את הצורך במרחב אישי משלו. צורך זה משתנה מילד לילד ולעיתים ההתקרבות הזו מתפרשת כחדירה לפרטיות, כהצקה ולמצב של אי נוחות.

הפעילות הבאה מיועדת לעבודה עם קבוצה במטרה להעלות למודעות את החוויה של המרחב האישי. הפעילות נועדה להמחיש, בצורה פיזית, את הצורך של כל אחד במרחב אישי משלו.

הפעילות טומנת בתוכה שתי מטרות:

 • לחקור ולהבין מהו המרחב האישי הנעים לכל אחד בכדי ליצור תקשורת בין אישית המאפשרת להקשר לילדים אחרים.
 • להעלות למודעות את החשיבות של המרחב האישי.

הערה: יש לדאוג למספר זוגי של ילדים. במידה ואין על המנחה לקחת חלק בפעילות.

החומרים הדרושים:

 • חישוקים (כמספר הילדים בקבוצה)
 • נייר/בריסטול
 • מספריים.
 • מטבעות של 1/2 שקל (כמספר הילדים בקבוצה)
 • עיפרון

חפצים עגולים בגדלים שונים שמהם ניתן לשרטט עיגולים (כוסות, צלחות, סירים וכו'…)

היערכות לפני תחילת הפעילות:

 • על המנחה לגזור ולהכין מראש מספר רב של משטחים עגולים בכל מני גדלים.
 • לדוגמא: מניחים על הנייר/הבריסטול תחתית של כוס/צלחת/סיר, מסמנים בעיפרון את  מתאר החפץ וגוזרים.
 • יש לגזור עיגולים כמספר הילדים בקבוצה. (כאשר המטבעות מציינות את העיגולים הכי קטנים והחישוקים מסמנים את העיגולים הכי גדולים).

אופן הפעילות:

 • המנחה מבקש מהמשתתפים לעמוד במעגל.
 • בסבב הראשון מניח המנחה את  המטבעות מפוזרות בתוך המעגל כך שיהיו מעט קרובות זו לזו. המנחה מבקש מהילדים לעמוד על המטבעות (זה מול זה/זה לצד זה).
 • כאשר הילדים עומדים על המטבעות: על האחד לשאול שאלה ועל השני להשיב לשאלה. ולאחר מכן על השני לשאול שאלה ועל האחר להשיב עליה.(מצ"ב נספח עם שאלות לדוגמא בסוף תיאור הפעילות).
 • כשההילדים סיימו לשאול שאלה ולהשיב עליה. נבקש מהם לחזור למקום במעגל.
 • בסבב השני מניח המנחה את גזרי העיגולים (שגזר מהכוסות) כך שיהיו קרובים זה לזה. המנחה מבקש מהילדים לעמוד על העיגולים (זה מול זה/זה לצד זה).
 • כאשר הילדים עומדים על המטבעות: על האחד לשאול שאלה ועל השני להשיב לשאלה. ולאחר מכן על השני לשאול שאלה ועל האחר להשיב עליה.
 • כשהילדים סיימו לשאול שאלה ולהשיב עליה. נבקש מהם לחזור למקום במעגל.
 • בסבב השלישי מניח המנחה את גזרי העיגולים (שגזר מהצלחות) ופועל באותו האופן: מבקש מהילדים לעמוד על העיגולים. לשאול שאלה ולהשיב עליה.
 • ממשכים באותו האופן עד שמגיעים לשלב שבו מניחים את החישוקים זה לצד זה. מבקשים מהילדים לעמוד באמצע החישוק. לשאול שאלה ולהשיב עליה. (מומלץ להרחיק ולקרב את החישוקים ולחזור על שלב של השאלות)
 • בתום כל הסבבים, נבקש מהילדים לשבת במעגל ונערוך דיון סביב הפעילות.

דיון:

 • נשאל את הילדים את השאלות הבאות:
 • באיזה מצב היה להם יותר נעים וקל  לתקשר עם החבר? (שלב המטבעות, הכוסות, הצלחות, וכן הלאה). ומדוע?
 • באיזה מצב היה להם יותר נעים וקל להקשיב לאחר? (שלב המטבעות, הכוסות, הצלחות וכן הלאה). ומדוע?
 • נברר מה למד כל אחד ממשתתפי הקבוצה מהפעילות?
 • מה כל אחד מהמשתתפים לוקח איתו מהפעילות?

 

נספח שאלות לדוגמא:

 • את/ה רוצה להיות חבר/ה שלי?
 • את/ה רוצה לבוא אלי אחה"צ?
 • את/ה רוצה לשחק איתי?
 • בא לך לבוא איתי לקניון ?
 • איזה ספורט את/ה אוהב/ת במיוחד?
 • איזה מאכל את/ה אוהב/ת?
 • איזה צבע אהוב עליך?
 • איזה מאכל שנוא עליך?
 • באיזה כיתה את/ה?
 • בן/בת כמה את/ה?
 • כמה אחים ואחיות יש לך?
 • מה המיקום שלך במשפחה? (בכור, אמצע, קטן)
 • איזה מקצוע את/ה הכי אוהב/ת?
 • איזה מקצוע את/ה הכי שונא/ת?
 • וכו'

אשמח תספרו בתגובות איך זה עבד אצלכם/ן

בהצלחה  🙂

סדנה לקות בוויסות והפרעות קשב – NLP לילדים ובני נוער

אודות הקורס

קורס התמחות NLP בילדים ונוער -וירטואלי

אודות הקורס

קורס טיפול בטראומה בילדים ובני נוער

אודות הקורס

קורס התמחות NLP בילדים ונוער – דיגיטלי

אודות הקורס