fbpx

החנות שלי – פעילות קבוצתית

דימוי והערכה עצמתי גבוהים הם הכרחיים על מנת להבטיח שכל ילד ונער יוכל לבטא את הפוטנציאל הטמון בו.
יצירה של דימוי והערכה עצמית גבוהים תלויים במידה רבה בהכרה עצמית: במיומנויות, בתכונות וביכולות של כל ילד ונער.
כך שכל אחד יוכל, בשלב ראשון,  לזהות את החוזקות והחולשות שלו, בהמשך להיתרם ולהתמלא מהחוזקות ובסוף לבחור
איך להתמודד עם החולשות מתוך ידיעה שחולשותיו הן רק חלק מהחוויה האישית שלו.

הפעילות הקבוצתית "החנות שלי" מעודדת ילדים ובני נוער לגלות את המיומנויות, התכונות והיכולות שלהם, להכריז עליהן
בתוך קבוצה של שווים ולהתחיל להביא אותן לידי ביטוי ביומיום.

מטרות פעילות "החנות שלי"

  • לזהות ולהעריך את הייחודיות שבהם.
  • להכיר בייחודיות של אחרים.
  • לתת לגיטימציה להביא לידי ביטוי את הייחודיות שבכל אחד ואחת.
  • למצוא דרכים מתאימות לכל ילד ונער לבטא את הייחודיות שבו.
  • להוביל את חברי הקבוצה להבין איך כל אחד, בעזרת המיומנויות והיכולות שלו, יכול לתרום ולעזור לאחר

לחץ והירשם

רוצה גישה לתוכן המלא?

בהצלחה  🙂

סדנה לקות בוויסות והפרעות קשב – NLP לילדים ובני נוער

אודות הקורס

קורס התמחות NLP בילדים ונוער -וירטואלי

אודות הקורס

קורס טיפול בטראומה בילדים ובני נוער

אודות הקורס

קורס התמחות NLP בילדים ונוער – דיגיטלי

אודות הקורס