fbpx

נפחתי את זה – טכניקה פרטנית

תוך כדי התפתחות, ילדים ובני נוער נחשפים למצבים חברתיים ואינטרקציות עם אנשים שהם חלק מחייהם.
אינטרקציות אלה מפגישום אותם עם מצבים רגשיים אשר פעמים רבות נחווים ללא פרופורציות ובאופן סובייקטיבי ואפילו קורבני.
טכניקה פרטנית “נפחתי את זה” משמשת כתבנית לניתוח מצבים אשר נועדה לשמש ילדים/נערים להסתכלות וללמידה על מצבים
חברתיים על מנת לתת לגיטימציה לביטוי הרגשי שלהם וכמו כן לגלות דרכי פעולה חדשות שאולי לא ראו קודם לכן.

מטרת הטכניקה ” נפחתי את זה ” :

  • להעלות למודעות את הרגשות שמפעילים את הילדים/נערים במצבים שונים.
  • לאפשר שחרור רגשי של רגשות לא נעימים המובלים להתנהגויות לא רצויות.
  • להביא בחשבון את המצב הרגשי של אנשים אחרים המעורבים בסיטואציות עם אותם ילדים /נערים.
  • ליצור תהליך של הסתכלות וניתוח סיטואציות חברתיות המאפשר לילדים/נערים להבין את מקומם ואת הכוונות של המעורבים במצבים חברתיים שונים.

לחץ והירשם

רוצה גישה לתוכן המלא?

בהצלחה  🙂

קורס התמחות NLP בילדים ונוער – דיגיטלי – ref

אודות הקורס

קורס התמחות NLP בילדים ונוער – דיגיטלי – fv

אודות הקורס

סדנת שיווק לבוגרי הקורסים והסדנאות שלנו

אודות הקורס

סדנה לקות בוויסות והפרעות קשב – NLP לילדים ובני נוער

אודות הקורס
054-2900-110
צרו קשר