fbpx

שחרור רגשות קשים אצל ילדים ובני נוער

רוב הילדים ובני הנוער, המגיעים לקבל הנחייה, מביעים באופן ישיר או עקיף קושי המתבטא ברובד הרגשי ו / או ההתנהגותי. באחוז מאד גבוה של המקרים ניתן לומר שהרובד הרגשי מהווה את לב העבודה הטיפולית.

בשלב האבחון ותאום הצפיות, אני בוחר להעזר במודל המוכר בשם אפר”ת (אירוע, פרשנות, רגש ותגובה). מודל זה מכיר הן בקשרי הגומלין בין הרבדים השונים (מחשבות (פרשנות), רגש והתנהגות), והן מצביע על הקשר הסיבתי בין הרבדים הללו. על סמך אירוע ספציפי נוצרת פרשנות, הפרשנות מובילה לרגש והרגש הוא הבסיס להתנהגות.

על סמך מודל זה, בכדי לשנות את הנתיב היוצר את הרגשות הקשים, בעת ההנחיה עלינו לגרום לשינוי פרשנות של אירוע / אירועים ספציפיים. שינוי הפרשנות יוביל לשינוי ברובד הרגשי ומכאן יגיע השינוי ברובד ההתנהגותי.

אך במציאות, זה לא תמיד כך. אצל רוב הילדים ובני הנוער נחווה הקושי לאורך זמן רב, מה שגורם להצטברות של רגשות קשים, אשר לא מוצאים את הדרך לבוא לידי ביטוי.(וכך מפלס הרגשות הקשים הולך ועולה). ולכן אנו נוטים לפגוש ילדים בעת הנחייה, רק לאחר שהקושי שהם חווים הוא מאוד קיצוני.

הצטברות רגשית זו , לא תמיד מאפשרת לנו (המנחים) לגשת ישר לתהליך של שינוי פרשנות (בהקשר לאירוע ספציפי), שכן מאגר הרגשות נמשל להר געש מתפרץ שכל הלבה הרותחת יוצאת החוצה.

לכן בשלב ראשון, בכדי ליצור שינוי, חשוב לאפשר למונחה לשחרר את הרגשות הקשים שהצטברו. לשם כך נקנה למונחה כלים לשחרור רגשות. . שלב זה חשוב מאוד עבור מונחים רבים,מכיוון שהוא מהווה בשורה עבורם לפיה הם מבינים שאפשר להיות אקטיבי אל מול אותם רגשות ויש בידם כלים להשתחרר מהקושי הרגשי. למעשה, אנו יוצרים מהפך של ממש בעולמו הסובייקטיבי של המונחה.. ועל כך אני יכול להעיד, לא רק כמנחה אלה כמי שהיה וחווה את הצד השני של המטבע. בציעורתי התמזל מזלי ללמוד כלים מסוג זה אשר בדיעבד עזרו לי ליצור מסלול חיים אחר ושונה ממה שהיה יכול להיות לי, לו הייתי ממשיך להיות פאסיבי אל מול הקשיים הרגשיים שחוויתי.

.

לחץ והירשם

רוצה גישה לתוכן המלא?

קורס התמחות NLP בילדים ונוער – דיגיטלי – ref

אודות הקורס

קורס התמחות NLP בילדים ונוער – דיגיטלי – fv

אודות הקורס

סדנת שיווק לבוגרי הקורסים והסדנאות שלנו

אודות הקורס

סדנה לקות בוויסות והפרעות קשב – NLP לילדים ובני נוער

אודות הקורס
054-2900-110
צרו קשר