fbpx

גלגל הצבעים – פעילות קבוצתית ליצירת בסיס לעבודת עומק – תוכן חינם

אחד האתגרים הגדולים בעבודה עם קבוצה, הוא יצירת כימיה בין המנחה למשתתפים ובין המשתתפים לבין עצמם. כימיה זו, במקרים רבים, הכרחית על מנת ליצור תהליך התפתחותי בקרב משתתפי הקבוצה. מה שלא בהרכח פשוט בקרב ילדים ונוער, אשר פעמים רבות מסתתרים מאחורי תדמית שיצרו לעצמם מתוך חשש לחשוף מי הם באמת ולהפגין את הרגשות שהם חווים. רגש הוא דבר שמשותף לכולנו וברגע שאנו מאפשרים לחשוף את הרגשות, זה מוביל להזדהות וחיבור עם אחרים.

הפעילות הבאה, מיועדת לעבודה עם קבוצה, מעודדת חשיפה רגשית באופן הדרגתי ובסביבה תומכת ועוטפת, כך שהמשתתפים יוכלו:

 • להרגיש בנוח לחשוף את עצמם.
 • להביע את רגשותיהם.
 • להכיר את עצמם טוב יותר.
 • ליצור תחושה של חיבור וכימייה בין משתתפי הקבוצה.

בכדי לסלול את הדרך לעבודה קבוצתית עמוקה ומשמעותית.

חומרים:

 • צילום של גלגל הצבעים – רגשות. (מצורף)
 • מחורר.
 • מחוג (כמו של שעון).
 • נעץ.
 • לפני הפעילות, נחורר חור באמצע גלגל הצבעים –רגשות וננעץ את המחוג. (חשוב שהמחוג יהיה רפוי כך שניתן יהיה לסובב אותו).

אופן הפעילות – שלב ראשון:

 • נבקש מחברי הקבוצה לשבת במעגל. (כולל המנחה)
 • נניח את גלגל הצבעים – רגשות באמצע המעגל.
 • נבקש מכל משתתף, בתורו, לסובב את המחוג.
 • ברגע שהמחוג נעצר על צבע מסויים, על הילד לקרוא בקול את הרגשות הכתובים על הצבע.
 • לאחר מכן נבקש מהילד לבחור רגש (על גבי הצבעים מצויינים 2 רגשות: רגש חיובי/רגש שלילי) ולספר סיטואציה שקרתה למישהו שהוא מכיר סביב אותו הרגש. (זה יכול להיות חבר, הורה, מורה, קרוב משפחה, אדם זר וכו'. הילד/נער לא חייב לשתף במי הוא בחר).
 • אם הילד/נער בחר ברגש שלילי, נשאל אותו "איזה רגש (מתוך הרגשות המופיעים על הגלגל), לדעתך היה נכון עבור אותו אדם, באותו רגע, שיוכל לעזור לו בסיטואציה שהעלת?"
 • ממשיכים באותו האופן עד שמשלימים את הסבב.

אופן הפעילות – שלב שני:

 • נבקש מכל משתתף , בתורו, לסובב את המחוג.
 • ברגע שהמחוג נעצר על צבע מסויים, נבקש מהילד לקרוא בקול את הרגשות הכתובים על הצבע.
 • נבקש מהילד לבחור רגש ולשתף בסיטואציה שקרתה לו בחייו. לאחר מכן נשאל: היכן נמצא הרגש בגוף? באיזה מקום בגוף? איך הוא חש פיזית את הרגש? כמו מה זה? איך הוא מתנהל כשהוא מרגיש כך (פלח התנהגותי)? אילו מחשבות עוברות לו בראש כשהוא מרגיש כך (פלח מחשבתי)?
 • ממשיכים באותו האופן עד שמסיימים את הסבב.

אופן הפעילות – שלב שלישי:

 • נבקש מכל משתתף, בתורו, לסובב את המחוג.
 • ברגע שהמחוג נעצר על צבע מסויים, נבקש מהילד לקרוא בקול את הרגשות הכתובים על הצבע.
 • הפעם, נבקש מהילד לספר על סיטואציה עתידית, שעלולה להתרחש בעתיד, בה הוא חושב שהוא עלול להרגיש את הרגש הקשה שעלה.

לאחר ששיתף נשאל אותו איזה רגש היה רוצה להרגיש בכדי שהוא יוכל להרגיש טוב עם עצמו ושלם עם עצמו, באותה הסיטואציה.

סיכום ודיון

לסיכום הפעילות מומלץ לנהל דיון עם המשתתפים על החוויה לשמוע את החוויות הרגשיות של המשתתפים האחרים ואם יש חוויה של משהו בקבוצה ששמח או העציב אותו/ה במיוחד.

הערות חשובות:

 • חשוב מאוד שמנחה ייקח חלק בפעילות. כלומר יהיה שותף לכל אחד מהשלבים.
 • הפעילות אומנם מיועדת לקבוצה אך ניתן לבצע אותה באופן פרטני (אחד על אחד).

להורדת תמונת הגלגל הצבעים לחצו כאן

אשמח שתשתפו איך זעבד אצלכם/ן

בהצלחה  🙂

 

סדנה לקות בוויסות והפרעות קשב – NLP לילדים ובני נוער

אודות הקורס

קורס התמחות NLP בילדים ונוער -וירטואלי

אודות הקורס

קורס טיפול בטראומה בילדים ובני נוער

אודות הקורס

קורס התמחות NLP בילדים ונוער – דיגיטלי

אודות הקורס