fbpx

14 עקרונות מנחים להתמודדות עם ילדים הסובלים מ- ADHD

במאמר הקודם הועלו בפניכם הסיבות השונות הגורמות ל- ADHD. בין הסיבות השונות שנידונו, הוצגו הגורמים הסביבתיים וכמובן התורשה.

בקורס הנחיית ילדים ונוער, אשר מרחיב את היריעה בנושא, למדנו גם כי בילד עם ADHD החלק "הניהולי" במוח, האמור לארגן ולרסן את ההתנהגות, לעזור לילד לתכנן את העתיד ולבצע תוכניות אלו, אינו פועל כראוי.

המסקנה היא חד משמעית – הילד אינו סובל מהיעדר כישורים או ידע!

לפיכך ההסבר לילד כיצד לעשות משהו לתיקון בעיותיו לא יביא תועלת רבה. במקום זאת תגלו שיעיל יותר לתת הוראות ברורות, לארגן מחדש את העבודה בצורה מעניינת ומעוררת יותר, לכוון את התנהגותו של הילד לעבר יעדים עתידיים לעומת סיפוקים מידיים ולספק תגמול מיידי בתמורה להשלמת מטלות או ציות לכללים.

הנקודות המצוינות לעיל הינן בהכללה גבוה. על מנת לעזור לכם ליישם את הנקודות הללו, אציג בפניכם ארבעה עשר עקרונות מנחים אשר יעשירו את ארגז הכלים שלכם כהורים וכמטפלים.

ראוי לציין כי עקרונות אלה מיועדים בעיקר להורים לילדים עם ADHD, אך בחרתי לנסות "ולגייס" כל עקרון (כמעט) לטובת המטפלים שבנינו לצורך העשרת ארגז הכלים הטיפולי.

לחץ והירשם

רוצה גישה לתוכן המלא?

סדנה לקות בוויסות והפרעות קשב – NLP לילדים ובני נוער

אודות הקורס

קורס התמחות NLP בילדים ונוער -וירטואלי

אודות הקורס

קורס טיפול בטראומה בילדים ובני נוער

אודות הקורס

קורס התמחות NLP בילדים ונוער – דיגיטלי

אודות הקורס