fbpx

קוד אתיקה למשתתפים ובוגרי הקורסים

קוד האתיקה נועד לעצב ולשכלל את דמות המקצוע כלפי פנים, אל הקהילה המקצועית, וכלפי חוץ, אל הלקוחות ואל הציבור ומתווה כללים לשמירת טוהר המידות המקצועי של המנחים.

קוד האתיקה מכיל מערכת של עקרונות מנחים, המשקפים את ערכי המקצוע ומגדירים את אמות המידה לבחינת פעולתם של מנחים ואת אחריותם של המנחים בעבודתם.

מהעקרונות המנחים נקבעים כללים להתנהגות אתית של מנחים המורים מהי ההתנהלות המקצועית הראויה, הנהוגה והנדרשת מהם.

תכלית הקוד היא לתת בידי המחנים כלי שישמש אותם בקבלת החלטות מקצועיות בהתאם לערכי המקצוע, ושיהווה גם אבן בוחן לשיפוט ההתנהגות המקצועית על פי אותם ערכים.

1. קידום טובתם ורווחתם הרגשית של ילדים ובני נוער

המנחים יפעלו לקידום רווחתו הנפשית של הילד, למניעת סבלו ולהקטנתו. וכן, לקידום התפתחותו. זאת על-פי שיקולים מקצועיים ומתוך הכבוד הראוי לאדם, לערכיו, לזכויותיו, להגדרתו העצמית ולאוטונומיה שלו, כל עוד אלה אינם פוגעים באלו של האחר, תוך שימוש בכלים שנרכשים במהלך הקורס.

2. בעיות וקונפליקטים אישיים

מנחים חייבים להיות מוּדעים לעצמם: לערכיהם ולאמונותיהם האישיות, לנטיותיהם, לתכונותיהם, לרגשותיהם, לצורכיהם , לנתוניהם ולמגבלותיהם. על המנחים להכיר בכך שכל אלה וכן בעיות וקונפליקטים אישיים שלהם עלולים לפגוע ביעילותם המקצועית. לפיכך:

א. המנחים יהיו ערים  לסימנים המורים על בעיותיהם האישיות ויוודאו כי אלה לא יפגעו ככל האפשר בעבודתם.

ב. כאשר מנחה מודע לכך שבעיותיו האישיות עלולות לפגום בביצוע נאות של חובותיו עליו לפנות לNLP Kids Academy על מנת שהעניין יטופל כראוי.

3. מקצועיות

המנחים יפעלו בעבודתם על פי סטנדרטים גבוהים של ידע ושל מיומנות מקצועית ומתוך הבנת המשמעויות של פעולותיהם ולקיחת אחריות לעשייתם המקצועית.

4. יושרה

המנחים ינהגו ביושר, בכנות, בהגינות ובכיבוד הזולת.
המנחים יהיו מודעים לכוח ולהשפעה שמערכת היחסים המקצועית מקנה להם, ולא ישתמשו בם לניצול לרעה לכל מטרה שאיננה בתחום תפקידם המקצועי.

5. מגע

היות ובטכניקות רבות, הנלמדות בקורס, אנו מבצעים “עיגון” , מה שאומר שחווית המגע היא הכרחית, בחרנו להקל עליכם את ההתמודדות האתית וקבענו כי:
אנו לא ניגע בעצמנו במונחה אלא ננחה אותו לגעת במקום הספציפי בגוף בו מתבצע העיגון (הסבר מלא לביצוע “העיגון” יינתן בקורס).ובהמשך לכך גם נרוויח את עצמאותו של המונחה להפעלת העוגן בחייו.

6. התמודדות עם נושאים אתיים

כאשר המנחה איננה/ו בטוח/ה האם מצב מסוים או פעולה מסוימת יפרו את כללי האתיקה עליו/ה להיוועץ עם צוות NLP Kids Academy.

7. תיעוד, שמירה ומסירת דוחות

א. המנחים יתעדו את עבודתם המקצועית ברמת פירוט ואיכות המתארת את תהליך עבודתם ברמה הנדרשת לשמירה על רמה מקצועית ולרציפות, המשכיות ובקרה, תוך שמירה על כללי הסודיות ויגישו בתום כל מפגש דו”ח מפורט לבדיקה.

ב. המנחים ינהלו את הרישומים באופן שוטף בצורה שתאפשר להיענות, בעת הצורך, לדרישות הורי הילדים ו/או מוסדות בהם עובדים

8. תכלית הדוחות

הדוחות מהווים תיעוד המכבד את העבודה המקצועית ואת לקוחותיה. תכלית הדוחות היא לשמור על ההמשכיות המקצועית, לקיים בקרה עליה.

הדוחות מאפשרים להיענות לבקשת לקוחות לבחון את ההתערבות שנעשתה בעניינם. הלקוח או באי־כוחו רשאים לקבל העתק של הרשומה, וכל זאת תוך הקפדה על כללי הסודיות והחיסיון

9. סודיות ופרטיות

א. המנחים יכבדו את זכות הסודיות והפרטיות של הילדים שאיתם הם עובדים וינקטו אמצעי זהירות, תוך הכרה בחוקי הסודיות.

ב. המנחים חייבים בשמירת כללי הסודיות על כל מידע על הילד/ה שהגיע/ה אליהם תוך כדי עיסוקם המקצועי גם לאחר שהקשר המקצועי איתו הסתיים.

ג. מנחים ימסרו מידע סודי שהושג בתהליך עבודתם רק למטרות מקצועיות כגון: הגשת דוחות.

ב. יצירת קשר עם גורמים בסביבת המנחה (הורים, צוות בי”ס מורים וכו’) ייעשה אך ורק בהסכמה ובתיאום עם המונחה והוריו.

10. הצגת הזהות המקצועית

בשלב הסטאז’ המנחים חייבים להציג עצמם בשמם המלא ומעמדם כסטז’רים בהליך למידה. זאת בבהירות ונראות מרביים.

11. קבלת הסכמה משני ההורים להתערבות מקצועית במונחה

בהנחיית קטינים יש לקבל את הסכמת שני ההורים לקיומה של ההנחיה, מאחר שהם האפוטרופוסים הטבעיים של הקטין. במקרה של הורים נשואים, אפשר, לוותר על הסכמה מדעת של אחד מבני הזוג.
אם אי אפשר ליצור קשר עם אחד ההורים כדי לקבל את הסכמתו להנחיה או כשאחד ההורים מתנגד להנחיה, יש להפנות את ההורה שנתן את הסכמתו , להורה המתנגד ולקבל את אישורו.

קורס התמחות NLP בילדים ונוער – דיגיטלי – ref

אודות הקורס

קורס התמחות NLP בילדים ונוער – דיגיטלי – fv

אודות הקורס

סדנת שיווק לבוגרי הקורסים והסדנאות שלנו

אודות הקורס

סדנה לקות בוויסות והפרעות קשב – NLP לילדים ובני נוער

אודות הקורס
054-2900-110
צרו קשר