fbpx

מקור הכעס – טכניקה פרטנית ילדים ונוער

ילדים ובני נוער רבים חווים כעס, יש כאלה שמביעים את כעסם בהתקפי כעס ויש מופנמים השומרים את הכעס בתוכם.

כך או כך מקור הכעס, ברוב המקרים, נובע מהפרשנות של אירועים בהם ילדים ובני נוער תופסים ש”לא רואים” אותם.

במקרים רבים הם אפילו לא מודעים לכך ואף יותר מזה –  הם לא מודעים לקשר בין הפרשנות שלהם את האירוע לבין הכעס שהם חווים.

במקרים אלה,  על מנת ליצור את השינוי עלינו להתמקד ברובד של הפרשנות,  להוביל לראיה רחבה יותר ופרופורציונלית התורמת באופן משמעותי לשינוי הרגשי וההתנהגותי.

טכניקה “מקור הכעס” מאפשרת לילדים ונוער לקשר בין אירועים לבין הכעס שחווים, ומעבר לכך להגדיר את מה שהם זקוקים לו על מנת להרגיש “שרואים אותם” ועל ידי כך להימנע מהכעס.

מטרות הטכניקה “מקור הכעס”:

  • מתן לגיטימציה לחוויה של כעס
  • יצירת קשר בין האירועים והפשרנות שלהם לכעס שחווים
  • הבנת הצורך המסתתר מאחורי הכעס
  • מציאת דרכים לתקשר את הצורך לסביבה.

לחץ והירשם

רוצה גישה לתוכן המלא?

בהצלחה!

קורס התמחות NLP בילדים ונוער – דיגיטלי – ref

אודות הקורס

קורס התמחות NLP בילדים ונוער – דיגיטלי – fv

אודות הקורס

סדנת שיווק לבוגרי הקורסים והסדנאות שלנו

אודות הקורס

סדנה לקות בוויסות והפרעות קשב – NLP לילדים ובני נוער

אודות הקורס
054-2900-110
צרו קשר