Previous
Next

לעזור לילדים ובני נוער להתגבר על קשיים זה מקצוע

NLP Kids Academy מסמיכה את בוגריה על פי שיטה מוכחת ליצירת שינויים רגשיים והתנהגותיים של ילדים ובני נוער

"בואו נעצב את עולמם הרגשי של ילדינו ונאפשר להם להיות האדריכלים של חייהם" בעזרת NLP

הסדנאות והקורסים המקוונים שלנו

סדנת נל"פ לקבוצות
סדנת מבוא לדמיון מודרך ונל"פ
NLP Master Practitioner בהתמחות ילדים ונוער
NLP Practitioner בהתמחות ילדים ונוער

תכנים NLP ילדים ונוער מקצועיים ממאגר החממה

בואו ללמוד איתנו לאפשר לילדים ובני נוער להפוך לאדריכלי חייהם

סדנת נל"פ לקבוצות
קורס יצירת מומחיות נל"פ ילדים ונוער - רמה 2
התמחות נל"פ ילדים ונוער - רמה 1 למשתתפים עם ללא רקע קודם בנל"פ
התמחות נל"פ ילדים ונוער - רמה 1 למשתתפים עם רקע קודם בנל"פ