fbpx

קורסים וסדנאות

סדנה לקות בוויסות והפרעות קשב – NLP לילדים ובני נוער

סדנת לקות בוויסות - התמחות בהפרעות קשב רוצה להתמחות בעבודה עם ילדים ונוער הסובלים מהפרעות קשבלקות בוויסות מתייחסת להעדר היכולת להישאר בטווח של איזון רגשי אל מול התרחשויות וגירויים שונים ומאופיינת בתגובה קיצונית על הציר שבין התפרצות

להמשך קריאה

קורס התמחות NLP בילדים ונוער -וירטואלי

התמחות NLP בהנחיית ילדים ובני נוער למדת NLP ורוצה להתמחות בילדים ובני נוערשיטה עם התחלה, אמצע וסוף המאפשרת לך להנחות ילדים ובני נוער החווים קשיים רגשים המתבטאים במגוון דרכים התנהגותיות כמו: הפרעות שינה, הרטבת לילה, התפרצויות זעם, טיקים,

להמשך קריאה

קורס טיפול בטראומה בילדים ובני נוער

קורס טיפול בטראומה בילדים ובני נוער מה קורה כשמגיע ילד/נער אשר הקושי שלו נובע מחוויה טראומטיתאיך עוזרים לילדים ובני נוער לעבד את הטראומה ולהשתחרר מדפוס של הימנעות הנוצר בעקבותיה מהי שיטת העבודה לטיפול בטראומה אצל ילדים ונועררוצה

להמשך קריאה

קורס התמחות NLP בילדים ונוער – דיגיטלי

קורס מקוון - התמחות NLP בהנחיית ילדים ובני נוער למדת NLP ורוצה להתמחות בילדים ובני נועראפשר ללמוד בזמן ובקצב שלך!שיטה עם התחלה, אמצע וסוף המאפשרת לך להנחות ילדים ובני נוער החווים קשיים רגשים המתבטאים במגוון דרכים התנהגותיות כמו: הפרעות

להמשך קריאה

מבוא לדמיון מודרך ו-NLP

מבוא לדמיון מודרך ו-NLP - סדנה דיגיטלית איך ליצור שינוים עמוקים ומהירים בתת המודע לשיפור איכות החיים שלךסדנת מבוא לדמיון מודרך ו-NLPתפתח לך חלון לשיטות טיפוליות עוצמתיות משנות חייםבסיום הסדנה יהיו בידך כלים מוכחים ליצירת שינוי אישי,

להמשך קריאה

NLP מקוון לקבוצות

סדנת NLP לקבוצות למדת NLP ורוצה להעביר סדנאות, המשלבות טכניקות NLP לקבוצותללמוד בקצב ובזמן שלך!הזדמנות, ללמוד ב-6 שיעורים מקוונים כיצד להמיר טכניקות NLP פרטניות לקבוצתיות וליצור סדנאות משנות חיים ייחודיות משלך לקבל סדנה מוכנה, עם תוצאות

להמשך קריאה

סדנה לקות בוויסות והפרעות קשב – NLP לילדים ובני נוער

אודות הקורס

קורס התמחות NLP בילדים ונוער -וירטואלי

אודות הקורס

קורס טיפול בטראומה בילדים ובני נוער

אודות הקורס

קורס התמחות NLP בילדים ונוער – דיגיטלי

אודות הקורס